sobota, 17 maja 2014

Prawo bycia zapomnianym

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, Google musi usuwać z wyników wyszukiwania linki dotyczące osób prywatnych, jeśli zechce tego sam zainteresowany, a informacje go dotyczące są "niepełne, nieistotne lub nieaktualne". A wszystko to dzięki unijnej dyrektywie o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych.*

Co ma z tego internauta?